Мени
 
ИСПОРАКА - политика на испорака
Политиката на испорака се однесува на електронските продавници кои работат под Домнет дооел Скопје.
Начинот на испорака зависи од изборот на корисникот , начин кој се избира во завршниот дел од купувањето.

НАПОМЕНА:Пред или по секоја нарачка информирајте се дали нарачаниот производ е сигурно на лагер. Доколку датумот на последна промена за производот е од постар датум можно е да истиот не е повеќе на лагер или има промена во цената. ( функциајата за датум на промени не е активна )

Можни опции за испорака се: 
Сами превземате-Подигање на робата од страна на корисникот од наши простории.За оваа намена превземањето
на робата е од продавницата лоцирана на адреса ул.даме Груев бр 1 (до собрание).
Со испорака-Во овој случај ние Ви ја испорачуваме робата во Ваши простории на адреса која е наведена при 
регистрирањето на веб страната.

Лагер листа.Одреден број на артикли се на лагер во продавницата на Домент дооел (ул.Даме Груев бр 1) и 
истите се означени со на лагер во делот рок на испорака.Рокот на испорака,гаранцијата,единствениот код
и цената се придружен дел на секој артикал во продавницата.Доколку артикалот не е на лагер истиот е достапен
во продавницата временски како што е дефиниран подоле Рок на испорака во зависност од терминот
кога е направена нарачката.

Чинење на испораката:
-На територија на Скопје испораката е бесплатна за нарачки со вкупна вредност над 6000ден.
-На територија на Скопје за нарачки со вкупна вредност под 6000ден. испораката се наплаќа 170денари
без разлика на тежината.
-Вон Скопје чинењето на испораката е минимум 120денари но не повеќе од 700денари без разлика на вредноста на производите и зависи од вкупната тежина на нарачаните артикли.Сите испораки се проследени со истовремено доста вување на фискална сметка,испратница или профактура во зависност од избраниот начин на наплата.
Артиклот е придружен со гарантен лист според условите на страната доколку постои гаранција за истиот.

Рок на испораката зависи од денот на нарачката:
Понеделник -Петок до 15h производите се испорачуваат истиот ден на територија на Скопје или следниот ден за испораки вон Скопје.Сабота и Недела испораката е во Понеделник односно максимум до Вторник за територии вон Скопје.Сите прашања кои ги имате околу испораката и текот на истата можете слободно да ги упатите на нашите контакт информации.

Неуспешна испорака
Во при испораката на наведената адреса нема присутни лица,тогаш корисникот ќе биде информиран со писмена забелешка оставена на лице место и секогаш ќе биде проследена со контактирање од наша страна врз база на контакт податоците наведени при регистрирање на корисникот на веб страната или податоците кои ќе ни ги доставите на друг начин(телефонски или меил адреса). При ова се договараат деталите околу успешно реализирање на испораката.

За испорака се користи сопствен возен парк на Домнет дооел или возило и пресонал на специјализираните фирми за испорака со кои имаме склучено договори, се во зависност од видот на артиклите и од местото за испорака.

Начин на наплата
Наплатата на нарачаните артикли може да биде на неколку начини кои ги бира корисникот при завршниот дел од купувањето на веб страната.Односно во готово,платежна картица или профактура. Види наплата детално>>.Типот на наплата електронски преку веб страната засега не е во функција и истиот наскоро ќе им биде достапен на корисниците.
 
Детални податоци можете да најдете и на следниве линкови поврзани со Нарачки , Наплата , Прашања , Подршка , Квалитет , Гаранција , Рекламација , Враќање , Заштита на лични податоци , Општо.