Мени
Вкупно 38 производи

  Димензии: дијаметар 40mm , висина 8.9mm , нето тежина  75gr
  Материјал на ремен: Кожа
  Прозирен прозорец на задната страна со видлив механизам
  42 часа резерва на снага од механизмот
  Супер луминова на точките и стрелките за лесно читање

Залиха: со нарачка
Код: 241871
33290,_

  Димензии: дијаметар 44mm , висина mm , нето тежина  176gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241817
27750,_

  Димензии: дијаметар 40mm , висина 8.9mm , нето тежина  75gr
  Материјал на ремен: Кожа
  Прозирен прозорец на задната страна со видлив механизам
  42 часа резерва на снага од механизмот
  Супер луминова на точките за лесно читање

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241869
33700,_

  Димензии: дијаметар 40mm , висина 8.9mm , нето тежина  148gr
  Материјал на ремен: Челик нерѓосувачки
  Прозирен прозорец на задната страна со видлив механизам
  42 часа резерва на снага од механизмот
  Супер луминова на точките и стрелките за лесно читање

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241898
36500,_

  Димензии: дијаметар 40mm , висина 8.9mm , нето тежина  148gr
  Материјал на ремен: Челик нерѓосувачки
  Прозирен прозорец на задната страна со видлив механизам
  42 часа резерва на снага од механизмот
  Супер луминова на точките и стрелките за лесно читање

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241874
39400,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина mm , нето тежина  67gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241840
22520,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина mm , нето тежина  gr
  Материјал на ремен: 
   

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241839
22520,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина mm , нето тежина  67,2gr
  Материјал на ремен: 

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241841
25400,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина mm , нето тежина  27gr
  Материјал на ремен: Кожа природна

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241838
19700,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина mm , нето тежина  67gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241842
25400,_

  Димензии: дијаметар  35mm , висина mm , нето тежина  927gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241833
28200,_

  Димензии: дијаметар 35mm , висина mm , нето тежина  92gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241752
33400,_

  Димензии: дијаметар 35mm , висина mm , нето тежина 92 gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241751
30990,_

  Димензии: дијаметар 35mm , висина mm , нето тежина  92gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241828
22520,_

  Димензии: дијаметар 35mm , висина mm , нето тежина  92gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241830
25400,_

  Димензии: дијаметар 35mm , висина mm , нето тежина  92gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241831
28200,_

  Димензии: дијаметар 44mm , висина mm , нето тежина  113,3gr
  Материјал на ремен: Гума природна

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241818
29950,_

  Димензии: дијаметар 44mm , висина mm , нето тежина  176,30 gr
  Материјал на ремен: Stainless steel 

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241816
28200,_

  Димензии: дијаметар 44mm , висина mm , нето тежина  gr
  Материјал на ремен: Гума природна

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241819
26500,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241826
26500,_

  Димензии: дијаметар 44mm , висина mm , нето тежина  153gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241762
30990,_

  Димензии: дијаметар 44mm , висина mm , нето тежина 153 gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241763.1
33900,_

  Димензии: дијаметар 44mm , висина mm , нето тежина  168gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241745
34990,_

  Димензии: дијаметар 44 mm , висина mm , нето тежина  168gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241746
34990,_

  Димензии: дијаметар 44 mm , висина mm , нето тежина  168gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241745.1
37900,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8,1mm , нето тежина  68gr
  Материјал на ремен:  Stainless steel
  Единаесет Swarovsky кристали

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241915
25300,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8,1mm , нето тежина  68gr
  Материјал на ремен: Челик нерѓосувачки

  Единаесет Сваровски кристали
   

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241916
25300,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8,1mm , нето тежина  68gr
  Материјал на ремен: Челик нерѓосувачки

  Единаесет Сваровски Кристали

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241917
25400,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8,1mm , нето тежина  67gr
  Материјал на ремен: Челик нерѓосувачки

  Единаесет беспрекорни Сваровски кристали
   

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241875
25400,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8.1mm , нето тежина  67gr
  Материјал на ремен:  Челик нерѓосувачки

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241876
28200,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8,1mm , нето тежина  67gr
  Материјал на ремен:  Челик нерѓосувачки
  Еднинаесет беспрекорни Сваровски кристали

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241877
28200,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8,1mm , нето тежина  43,4gr
  Материјал на ремен: Челик мрежест

  Еднинаесет беспрекорни Сваровски кристали

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241878
25300,_

  Димензии: дијаметар 28mm , висина 8,1mm , нето тежина  43,4gr
  Материјал на ремен: Метална мрежа
  Еднинаесет беспрекорни Сваровски кристали

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241879
27900,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241904
22400,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241907
22400,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241904.1
25200,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241909
25200,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241910.1
27900,_