Мени
Заштита на лични податоци ,политика на приватност
Во политика на приватност и заштитата на личните податоци се објаснети причините за прибирање на информации за Вас,начинот на прибирање и нивна заштита.

Со самото регистрирање на оваа веб страна изјавувате дека сте ги прочитале и разбрале овие правила за политиката на приватност.

Употреба на лични податоци
Интерфејот за регистрирање на веб страната тежи кон прибирање на што помал број информации поврзани со Вас.Единствена цел на прибраните информации е да обезбеди услови за минимална но сигурна комуникација со Вас со еднинствена цел испорака на производот.
Регистрирањето на веб страната дава согласност да ги користиме Вашите податоци за:
-испорака на производот на наведената Ваша адреса.
-Електронска комуникација преку Вашата меил адреса за поставување прашања,промоција или ефикасна размена на потребни податоци за надминување на проблеми. ( функцијата за промоција не е активна )
-Телефонска комуникација за брзо надминување на итни проблеми
-Адреса исклучиво употребена за испорака на производите.

Прибирањето и користењето на Вашите податоци е во согласност со важечките законски прописи во Република Македонија

Ние ги чуваме Вашите податоци единствено за да Ви овозможиме пристап кон нашата веб страна.

Домнет дооел нема да ги објави,презентира на трета страна,продава Вашите податоци освен пред надлежните државни органи но само на нивно барање во рамките на законот.

Меил адреса и лозинка
Доколку се регистрирате на оваа веб страна самите сте одговорни околу одржување на приватноста на Вашата лозинка за пристап на страната,за сигурноста на Вашиот компјутер и за активностите кои се одвиваат преку вашата меил адреса со наведената лозинка.Доколку мислите дека вашата лозинка е компромитирана Ве молиме известете не . Лозинката моќете сами да ја промените преку пристап до Вашиот профил на веб страната.

Комуникација. Секој корисник регистриран на странава добива можност за добивање на промоции и известување за попусти,новости,промоции и други содржини кои се интересни за корисниците.Во случај да не сакате да добивате вакви информации Ве молиме испратете ја Вашата меил адреса. за одјава.Во одреден случај на потреба комуникацијата може да биде и телефонска. ( функцијата за промоции не е активна )

Чување на податоците
Вашите податоци ќе се чуваат на неодредено време.Домент дооел припрема интерфејс преку кој корисникот ќе може да ја избрише својата регистрација на веб страната односно трајно да ги избрише своите веќе оставени лични податоци или истите да ги измени од разни причини преку соодветен пристап преку меил адресата и лозинката.

Coocies
Доколку корисникот сака може да ги активира cookies при следна пријава на веб страната.Овие мали датотеки служат да го запамтат корисничкиот компјутер за поедноставна најава на страната и истите не прибираат лични информации.
( функциајта coocies не е активна )

Сигурност на податоците
Домнет дооел ги превзема сите мерки за заштита на Вашите лични податоци и спречување на нивна злоупотреба.За сите прашања околу политиката на приватност можете да се обратите до нас преку наведената контакт меил адреса или телефонските броеви

Промени во правилата
Доколку има промени во нашите правила за заштита на личните податоци истите ќе бидат навремено објавени на соодветно место на оваа веб страна.
 
Детални податоци можете да најдете и на следниве линкови поврзани со Нарачки , Наплата , ИспоракиПрашања , Подршка , Квалитет , Гаранција , Рекламација , Враќање , Општо.