Мени
Вкупно 23 производи

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина 11,3 mm , нето тежина  64,7 gr
  Материјал на ремен: Кожа

Залиха: од лагер
Код: 241848
19320,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина mm , нето тежина  147 gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: од лагер
Код: 241855
27720,_

  Димензии: дијаметар 41mm , висина 11mm , нето тежина  154gr
  Материјал на ремен: Челичен

Залиха: од лагер
Код: 241902
33290,_

  Димензии: дијаметар 42mm  , нето тежина  95,1gr
  Материјал на ремен: Природна гума

Залиха: од лагер
Код: 241926.1
32200,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина 11,9 mm , нето тежина  95.4 gr
  Материјал на ремен: Кожа

Залиха: од лагер
Код:
27750,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина mm , нето тежина  gr
  Материјал на ремен: 

Залиха: со нарачка
Код: 241849
22120,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11mm , нето тежина 154 gr
  Материјал на ремен:  Stainless steel

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241890
33350,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина 11,3 mm , нето тежина  64,7 gr
  Материјал на ремен: Кожа

Залиха: со нарачка
Код: 241846
19320,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина mm , нето тежина  gr
  Материјал на ремен:  Stainless steel

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241850
22500,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина mm , нето тежина  125 gr
  Материјал на ремен:  Stainless steel

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241851
22500,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11,3 mm , нето тежина  64,7 gr
  Материјал на ремен: Кожа

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241847
19660,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина 12 mm , нето тежина  82,5 gr
  Материјал на ремен: Кожа 

Залиха: 30 денови од нарачка
Код:
25360,_


  Димензии: дијаметар 42 mm , висина 11,9 mm , нето тежина  82,5 gr
  Материјал на ремен: Кожа

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241853
25360,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина 11,9 mm , нето тежина 82,5 gr
  Материјал на ремен: Кожа

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241852
25360,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина mm , нето тежина 147 gr
  Материјал на ремен:  Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241857
28200,_

  Димензии: дијаметар 42 mm , висина mm , нето тежина 147 gr
  Материјал на ремен: Stainless steel

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241856
28200,_

  Димензии: дијаметар 42mm , 11 висина mm , нето тежина  94gr
  Материјал на ремен: Природна гума

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241889
28200,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11 mm , нето тежина 94 gr
  Материјал на ремен: Природна гума

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241891
28200,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11mm , нето тежина  94gr
  Материјал на ремен: 

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241892
26990,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11 mm , нето тежина  94gr
  Материјал на ремен: Природна гума

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241893
26990,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11,3mm , нето тежина  67gr
  Материјал на ремен: Кожа

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241895
21300,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11mm , нето тежина  135gr
  Материјал на ремен: 

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241896
24200,_

  Димензии: дијаметар 42mm , висина 11,3mm , нето тежина  77gr
  Материјал на ремен: 

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241897
24200,_