Мени

Под категории

Вкупно 28 производи
Залиха: од лагер
Код: PP7701
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7702
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7703
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7704
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7705
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7706
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7707
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7708
230,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7709
190,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7710
190,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7711
190,_    
Залиха: од лагер
Код: PP12
190,_    
Залиха: од лагер
Код: PP7714
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 10cm плус прстенот
  - метален привезок  Inox Ф 26 mm , Швајцарија
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PPM-001
440,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 10cm плус прстенот
  - метален привезок  Inox Ф 30 mm , Швајцарија
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PPM-002
440,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 10cm плус прстенот
  - метален привезок  Inox Ф 30 mm , Швајцарија
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PPM-003
440,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7715
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7716
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7717
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7718
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7719
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7721
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7722
190,_    

  Паракорд привезок

  - должина на привезок 16cm вкупна
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PP-7723
190,_    

  Паракорд нараквица

  - должина  22cm  вкупна
  - пластични клипови
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PN-7701
590,_    

  Паракорд нараквица

  - должина  22cm  вкупна
  - пластични клипови
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PN-7701
590,_    

  Паракорд нараквица

  - должина  25cm  вкупна
  - пластични клипови
  - тип на употребен паракорд 550
  - дебелина на употребен паракордот 4mm
  - тежина - сила на кинење 250kg
  - седум (7) внатрешни жили
  - должина на расплетен паракорд приближно -- cm
  - материјал Polyester

Залиха: од лагер
Код: PN-7703
590,_