Мени
Вкупно 16 производи
Залиха: од лагер
Код: 5.1183.51
5500,_
  Синтетичките прачки може да се извадат како модул и да се исперат во машина
Залиха: од лагер
Код: 7.7243.6
31900,_

  Димензии 247 x 98 x 322 mm
  Тежина 2.155gr

Залиха: со нарачка
Код: 6.7186.66
13990,_

  Висина на блокот 72mm
  Тежина на блокот 2.3680gr

Залиха: од лагер
Код: 5.1143.5
10270,_
  Синтетичките прачки може да се извадат како модул и да се исперат во машина
Залиха: со нарачка
Код: 6.7173.8
11200,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 5.1153.11
12960,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 5.1150.11
18960,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 6.7153.11
13100,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 7.7083.0
1850,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 7.7053.0
5600,_
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 7.7093.0
1750,_