Мени

Под категории

Вкупно 57 производи
Залиха: од лагер
Код: 160449-im-prem
1900,_
Залиха: со нарачка
Код: 160454
2790,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: 160442-urban
2190,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: urban-160441
2190,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: од лагер
Код: 160443-urban
2190,_

  - хемиска мина , ball

Залиха: со нарачка
Код: 160448-im-premium
1900,_
Залиха: од лагер
Код: 160220-urban
3570,_
Залиха: со нарачка
Код: 160171
1790,_
Залиха: со нарачка
Код: 160169-violet
1790,_
Залиха: со нарачка
Код: 160117
3950,_
Залиха: со нарачка
Код: 160145
3190,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: 160111
5990,_
Залиха: од лагер
Код: 160167-espreso
1790,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: 160173white
1790,_
Залиха: од лагер
Код: 160161
1790,_
Залиха: со нарачка
Код: 160159
1790,_
Залиха: со нарачка
Код: 160163-teget
1790,_

  - активирање на мината со одстранување на капакот од телото
  - ролер мина ( rollerball refill )

Залиха: од лагер
Код: 160230
2790,_
Залиха: со нарачка
Код: 160138
4900,_

  - активирање на мината со одстранување на капакот од телото
  - ролер мина ( rollerball refill )

Залиха: од лагер
Код: 160231-roller
2790,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: 160091-sonnet
10900,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: од лагер
Код: 160294-sonnet
11300,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: 160107
6790,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: 160103
6790,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: 160101
6250,_

  - Активирање на мината со вртење на телото на пенкалото
  - хемиска мина ( ballpoint refill )

Залиха: со нарачка
Код: parker 160109
5980,_

  Налив перо, врвот-перото 18каратно злато

Залиха: 4 денови од нарачка
Код: 160090
17500,_

  Налив перо, перо-врвот од 18каратно злато

Залиха: 4 денови од нарачка
Код: 160086
27300,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: 160080
15900,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: 160069
18200,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: 160063
20200,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: 160064
20200,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: ball-160049
26200,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: ball-160039
27200,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: parker 160023
33600,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: parker 160022
49990,_
Залиха: 4 денови од нарачка
Код: parker 160025
32990,_
Залиха: со нарачка
Код:
1130,_
Залиха: со нарачка
Код: 160002-jotter
2390,_
Залиха: со нарачка
Код: 160006-jotter
2460,_
Залиха: со нарачка
Код: 160186-vector
870,_
Залиха: со нарачка
Код: 160185-vector
870,_
Залиха: со нарачка
Код: vector-160179
870,_

  - Произведена Франција
  - Должина на пишување 1000 метри ( 1km )

Залиха: од лагер
Код: 160198
348,_

  - Произведена Франција
  - Должина на пишување 3500 метри ( 3,5km )

Залиха: од лагер
Код: 160192
348,_

  - Произведена Франција
  - Должина на пишување 3500 метри ( 3,5km )

Залиха: со нарачка-недефинирано
Код: 160190-mina
348,_