Мени
Вкупно 33 производи

  Димензии: дијаметар 37mm , висина 12,4mm , нето тежина  65,5gr
  Материјал на ремен: Природна гума

Залиха: од лагер
Код: 241954
28840,_


  Димензии: дијаметар 37mm , висина 12,4mm , нето тежина  73gr
  Материјал на ремен: Текстил паракорд

Залиха: од лагер
Код: 241955
30520,_

  Димензии: дијаметар 43mm , висина 13,6mm , нето тежина  133gr
  Материјал на ремен: Природна гума
  Во комплет со SwissArmy нож со алатка за промена на ременот
  Дополнителен НАТО ремен

  Единствен часовник сертифициран да издржи 130 хомоголациски тестови на издржливост

Залиха: од лагер
Код: 241682.1
27720,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина 13 mm , нето тежина  133 gr
  Материјал на ремен: Гума природна
  Материјал на куќиште:Stainless steel

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: од лагер
Код: 241688.1
27720,_

  Димензии: дијаметар 45mm , висина mm , нето тежина  230gr
  Материјал на ремен: stainless steel
  Материјал на куќиште: stainless steel

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: од лагер
Код: 241782
38800,_

  Димензии: дијаметар 45mm , висина 13,6 mm , нето тежина  126gr
  Материјал на ремен: Текстил
  Материјал на куќиште: Титаниум
  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: од лагер
Код: 241813
44400,_

  Димензии: дијаметар mm , висина 13 mm , нето тежина  110 gr
  Материјал на ремен: Дрвен материјал
  Швајцарски механички механизам видлив преку прозирна задна страна на часовникот

Залиха: од лагер
Код: 241834
44520,_

  Димензии: дијаметар 43mm , висина 12.4 mm , нето тежина    99.3 gr
  Материјал на ремен: Текстил
  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241771
31500,_

  Димензии: дијаметар 37 mm , висина 12,4 mm , нето тежина  99, gr
  Материјал на ремен: текстил

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241770
31500,_

  Димензии: дијаметар 37mm , висина 12,4mm , нето тежина 100 gr
  Материјал на ремен: Гума оригинална

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 60 денови од нарачка
Код: 241769
27600,_

  Димензии: дијаметар 37mm , висина 12,4 mm , нето тежина 91  gr
  Материјал на ремен: Гума оригинална

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241768
27600,_

  Димензии: дијаметар 37 mm , висина 12,4 mm , нето тежина  91gr
  Материјал на ремен: Гума природна

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241807
30400,_

  Димензии: дијаметар 43mm , висина mm , нето тежина 201 gr
  Материјал на ремен: 

  Швајцарски механички механизам видлив преку прозирна задна страна на часовникот

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241837
47150,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина 13 mm , нето тежина 110 gr
  Материјал на ремен: Дрвен материјал

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241836
44400,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина mm , нето тежина  201gr
  Материјал на ремен: 
  Швајцарски механички механизам видлив преку прозирна задна страна на часовникот

Залиха: 30 денови од нарачка
Код:
47150,_

  Димензии: дијаметар 45 mm , висина 13,6mm , нето тежина  139 gr
  Материјал на ремен: Природна гума
  Материјал на куќиште: Титаниум

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241810
38800,_

  Димензии: дијаметар 45mm , висина 13,6 mm , нето тежина  126 gr
  Материјал на ремен: Текстил
  Материјал на куќиште: Титаниум

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241812
44400,_

  Димензии: дијаметар 45mm , висина 13,6mm , нето тежина 145 gr
  Материјал на ремен: Гума природна
  Материјал на куќиште:

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241734
33200,_

  Димензии: дијаметар 45 mm , висина 13,6mm , нето тежина  145 gr
  Материјал на ремен: Гума природна
  Материјал на куќиште:

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241736
33200,_

  Димензии: дијаметар45mm , висина13 mm , нето тежина  145gr
  Материјал на ремен: Гума природна
  Материјал на куќиште:

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241733
33200,_

  Димензии: дијаметар 45 mm , висина mm , нето тежина 230 gr
  Материјал на ремен: stainless steel
  Материјал на куќиште:  stainless steel

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241781
38800,_

  Димензии: дијаметар 45 mm , висина mm , нето тежина  gr
  Материјал на ремен: Текстил
  Материјал на куќиште: Stainlees steel
   

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241845
38800,_

  Димензии: дијаметар 45 mm , висина 13,6 mm , нето тежина 149 gr
  Материјал на ремен: текстилен
  Материјал на куќиште:

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241843
38800,_

  Димензии: дијаметар 45 mm , висина 13,6mm , нето тежина  144,8gr
  Материјал на ремен: Гума природна
  Материјал на куќиште:

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241844
35990,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина mm , нето тежина 140 gr
  Материјал на ремен: Текстил
  Материјал на куќиште:

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241726
31500,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина mm , нето тежина  133 gr
  Материјал на ремен: Гума природна 
  Материјал на куќиште:

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241719.1
27600,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина 13 mm , нето тежина 98,4 gr
  Материјал на ремен: Текстил
  Материјал на куќиште: Carbon

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241861
47150,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина 13 mm , нето тежина  98,4 gr
  Материјал на ремен:  Текстил
  Материјал на куќиште: Carbon

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241860
47150,_

  Димензии: дијаметар 43 mm , висина 13 mm , нето тежина 98,4 gr
  Материјал на ремен: Текстил
  Материјал на куќиште: Carbon

  Единствен Швајцарски часовник сертифициран да издржи 130 хомологациски тестови на издржливост

Залиха: со нарачка
Код: 241859
47150,_

  Димензии: дијаметар 43mm , висина 13,6mm , нето тежина  102gr
  Материјал на ремен: Природна гума

Залиха: со нарачка
Код: 241866.1
64900,_

  Димензии: дијаметар 43mm , висина 13,6mm , нето тежина  93gr
  Материјал на ремен: Природна гума

  Единствен часовник сертифициран да издржи 130 хомоголациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241883
35500,_

  Димензии: дијаметар 43mm , висина 13,6mm , нето тежина  134gr
  Материјал на ремен: Текстил

  Единствен часовник сертифициран да издржи 130 хомоголациски тестови на издржливост

Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 241894
33900,_

  Димензии: дијаметар 37mm , висина 13,7mm , нето тежина  99gr
  Материјал на ремен: Текстил

  Единствен часовник сертифициран да издржи 130 хомоголациски тестови на издржливост

Залиха: со нарачка
Код: 241880
33900,_