Мени
Вкупно 10 производи
  Димензии (д x в) :85 x 17.5 mm ; тежина 57gr
Залиха: од лагер
Код: 2.3803.E
1450,_
  Димензии (д x ш x в) :85 x 28 x 17.5 mm ; тежина 54gr
Залиха: од лагер
Код: 2.3801.63
2660,_
Залиха: од лагер
Код: 2.5703.E
2290,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 20.5 mm ; тежина 76gr
Залиха: од лагер
Код: 2.3903.C
2690,_
Залиха: со нарачка
Код: 2.3903.E
2190,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 23 mm ; тежина 87 gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.3911.63
3560,_
  Димензии (д x ш x в) :85 x 27.5 x 23 mm ; тежина 89gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.3913.E
2540,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 26 mm ; тежина 110gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.5013.E
3250,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 33 mm ; тежина 162gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.5383.E
4870,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 28 x 17.5 mm ; тежина 56gr
Залиха: со нарачка
Код: 2.3803.C
1460,_