Мени
Вкупно 12 производи
  Димензии (д x в) :85 x 17.5 mm ; тежина 57gr
Залиха: од лагер
Код: 2.3803.E
1450,_
  Димензии (д x ш x в) :85 x 28 x 17.5 mm ; тежина 54gr
Залиха: од лагер
Код: 2.3801.63
2660,_
Залиха: од лагер
Код: 2.5703.E
2290,_
Залиха: со нарачка
Код: 2.3903.E
1870,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 23 mm ; тежина 87 gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.3911.63
3080,_
  Димензии (д x ш x в) :85 x 27.5 x 23 mm ; тежина 89gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.3913.E
2150,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 26 mm ; тежина 110gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.5013.E
2750,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 20.5 mm ; тежина 76gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.3903.C
2300,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 33 mm ; тежина 162gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.5383.E
4170,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 28 x 17.5 mm ; тежина 56gr
Залиха: со нарачка
Код: 2.3803.C
1760,_
  Димензии (д x ш x в) : 5 x 27 x 17.5 mm ; тежина 61gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.4803.C
1800,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 24 mm ; тежина gr
Залиха: 30 денови од нарачка
Код: 2.5713.E
3280,_