Мени

Под категории

Вкупно 6 производи
  6 корисници може да работат истовремено во single touch mode, 3 корисници истовремени во multi touch mode,INFRARED technology - вклучено со две пасивни пенкала без по
Залиха: со нарачка
Код: LIWB80IR6AP
56900,_
  НАЈНОВА ТЕХНОЛОГИЈА.10 корисници може да работат истовремено во single touch mode, 5 корисници може да работат истовремено во multi-touch mode,CAPACITIVE technology -
Залиха: со нарачка
Код: LIWB81CC10S
0,_
  ELECTROMAGNETIC technology -вклучени две активни пенкала,нема потреба од батерија,Teach Infinity софтвер вклучен
Залиха: со нарачка
Код: LIWB83EMP
0,_
  ELECTROMAGNETIC technology -вклучени две активни пенкала,нема потреба од батерија,Teach Infinity софтвер вклучен
Залиха: со нарачка
Код: LIWB89EMP
0,_
  6 корисници може да работат истовремено во single touch mode, 3 корисници истовремени во multi touch mode,INFRARED technology - вклучено со две пасивни пенкала без по
Залиха: со нарачка
Код: LIWB88IR6AP
0,_
  6 корисници може да работат истовремено во single touch mode , 3 корисници во multi touch mode, INFRARED technology, паметно постоље за пенкала (3 ра
Залиха: со нарачка
Код: LIWB80IR6APIP
0,_