Мени
Вкупно 11 производи
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 28 x 17.5 mm ; тежина 57gr
Залиха: од лагер
Код: 2.3603.SE
1880,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 28 mm ; тежина 130gr
Залиха: од лагер
Код: 2.5223.SC
4790,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 28 mm ; 127тежина gr
Залиха: од лагер
Код: 2.5221.S63
5470,_
  ( не се произведува повеќе)
Залиха: со нарачка
Код: 2.4903.SE
1990,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 20.5 mm ; 76тежина gr
Залиха: 1 денови од нарачка
Код: 2.3903.SE
2100,_
  Димензии (д x ш x в) :85 x 28 x 17.5 mm ; 59тежина gr
Залиха: 1 денови од нарачка
Код: 2.3603.SC
2170,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27.5 x 20 mm ; тежина 71 gr
Залиха: со нарачка
Код: 2.3813.SE
1890,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 275 x 455 mm ; тежина 219gr
Залиха: со нарачка
Код: 2.5393.SC
7290,_
  Димензии (д x ш x в) :85 x 28 x 27 mm ; тежина 118gr
Залиха: 1 денови од нарачка
Код: 2.3953.SE
3400,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27 x 23 mm ; тежина 92gr
Залиха: со нарачка
Код: 2.3913.SC
2750,_
  Димензии (д x ш x в) : 85 x 27 x 23 mm ; тежина 94gr
Залиха: со нарачка
Код: 2.4913.SC8
2900,_