Sangean WR-7 Zippo запалки Трипод платно 180cm Тонери за печатари Sangean DPR-25+ Радио со Bluetoot Whetstone
4990_ден. 3.640ден. 6.990,_ден од 650,_ден 5.380,_ден 12.990,_ден KING

НАЈПОВОЛНИ
КОЖНИ ПАРИЧНИЦИ
Кожни машки ташни
Интерактивни табли
ДРЖАЧИ ЗА TV 
 
Гаранција

Голем дел од производите ,посебно техничките артикли имаа одредена фабричка гаранција.

Домент дооел настојува за секој артикал за кој постои фабричка гаранција истата видливо и исправно ја прикаже со производот.
Приказот на гаранцијата е обично десно од сликата на артикалот кога артиклите се разгледуваа групно во одредена категорија или пак е дадена под сликата на артикалот кога артикалот го прегледуваме во деталниот приказ

Обликот на гаранцијата секогаш е текстуален и рокот може да биде изразен во месеци или години во зависност од артикалот.

За сите купени артикли кои подлежат на гаранција се доставува соодветен исправно пополнет и заверен гарантен лист кој го содржи гарантниот рок превземен од веб страната.

Сите дефектни производи кои се во гарантен рок и ги исполнуваат условите на гаранцијата наведени во гарантниот лист е потребно да се пријават преку нашите контакт информации.Доколку е потребно дефектниот уред треба да се достави до просториите на Домнет дооел.Трошоците за доставување на дефектрниот уред е на сметка на корисникот.Текот на сервисирањето е објаснет на гарантниот лист.Испораката на сервисираниот уред до кориснико е на трошок на Домнет дооел. 

За сите информации околу гаранцијата или сервисирањето на купените уреди може слободно да не контактирате.
 
Детални податоци можете да најдете и на следниве линкови поврзани со Нарачки , Наплата , ИспоракиПрашања , Подршка , Квалитет , Рекламација , Враќање , Заштита на лични податоци , Општо.

 
Корпата е празна
 


Оригинални
Zippo запалки
НАЈДОБРИОТ
РАДИО УРЕД
ТОРБИЦИ
CASE LOGIC
Женски кожни ташни
Тонери
Home |  Contact | 
Swiss Army ножеви | Ножеви за храна | Victorinox алатки | Sangean радија | Пенкала | Камен за острење | Zippo запалки | Тонери и кертриџи | Електричен алат | Meccano конструкции | Кожна галантерија | Паметни табли | Компјутери | Печатари | Канцелариски мат. | Училишен прибор | Прибор за пишување | Ранци и куфери | Аудио Видео | Бела техника | 
Domnet dooel Skopje e-mail: sales@domnet.com.mk