Sangean WR-7 Паметна табла Трипод платно 180cm Тонери за печатари Sangean DPR-25+ Радио со Bluetoot Whetstone
4990_ден. 59.900,_ ден 6.990,_ден од 650,_ден 5.380,_ден 12.990,_ден KING

НАЈПОВОЛНИ
КОЖНИ ПАРИЧНИЦИ
Кожни машки ташни
Интерактивни табли
ДРЖАЧИ ЗА TV 
 
Заштита на лични податоци ,политика на приватност
Во политика на приватност и заштитата на личните податоци се објаснети причините за прибирање на информации за Вас,начинот на прибирање и нивна заштита.

Со самото регистрирање на оваа веб страна изјавувате дека сте ги прочитале и разбрале овие правила за политиката на приватност.

Употреба на лични податоци

Интерфејот за регистрирање на веб страната тежи кон прибирање на што помал број информации поврзани со Вас.Единствена цел на прибраните информации е да обезбеди услови за минимална но сигурна комуникација со Вас со еднинствена цел испорака на производот.
Регистрирањето на веб страната дава согласност да ги користиме Вашите податоци за:
-испорака на производот на наведената Ваша адреса.
-Електронска комуникација преку Вашата меил адреса за поставување прашања,промоција или ефикасна размена на потребни податоци за надминување на проблеми.
-Телефонска комуникација за брзо надминување на итни проблеми
-Адреса исклучиво употребена за испорака на производите.

Прибирањето и користењето на Вашите податоци е во согласност со важечките законски прописи во Република Македонија

Ние ги чуваме Вашите податоци единствено за да Ви овозможиме пристап кон нашата веб страна.

Домнет дооел нема да ги објави,презентира на трета страна,продава Вашите податоци освен пред надлежните државни органи но само на нивно барање во рамките на законот.

Меил адреса и лозинка
Доколку се регистрирате на оваа веб страна самите сте одговорни околу одржување на приватноста на Вашата лозинка за пристап на страната,за сигурноста на Вашиот компјутер и за активностите кои се одвиваат преку вашата меил адреса со наведената лозинка.Доколку мислите дека вашата лозинка е компромитирана Ве молиме известете не (Домнет дооел работи на интерфејс преку кој ќе може да се изврши сигурна промена на вашата лозинка)

Комуникација. Секој корисник регистриран на странава добива можност за добивање на промоции и известување за попусти,новости,промоции и други содржини кои се интересни за корисниците.Во случај да не сакате да добивате вакви информации Ве молиме испратете ја Вашата меил адреса. за одјава.Во одреден случај на потреба комуникацијата може да биде и телефонска.

Чување на податоците
Вашите податоци ќе се чуваат на неодредено време.Домент дооел припрема интерфејс преку кој корисникот ќе може да ја избрише својата регистрација на веб страната односно трајно да ги избрише своите веќе оставени лични податоци или истите да ги измени од разни причини преку соодветен пристап преку меил адресата и лозинката.

Coocies
Доколку корисникот сака може да ги активира cookies при следна пријава на веб страната.Овие мали датотеки служат да го запамтат корисничкиот компјутер за поедноставна најава на страната и истите не прибираат лични информации.

Сигурност на податоците
Домнет дооел ги превзема сите мерки за заштита на Вашите лични податоци и спречување на нивна злоупотреба.За сите прашања околу политиката на приватност можете да се обратите до нас преку наведената контакт меил адреса или телефонските броеви

Промени во правилата
Доколку има промени во нашите правила за заштита на личните податоци истите ќе бидат навремено објавени на соодветно место на оваа веб страна.
 
Детални податоци можете да најдете и на следниве линкови поврзани со Нарачки , Наплата , ИспоракиПрашања , Подршка , Квалитет , Гаранција , Рекламација , Враќање , Општо.


 
Корпата е празна
 


Оригинални
Zippo запалки
СКРАТЕНО РАБОТНО
ВРЕМЕ НА ПРОДАВНИЦАТА
НА ДОМНЕТ
пон-пет 09:00-15:00h
саб-нед неработни
НАЈДОБРИОТ
РАДИО УРЕД
ТОРБИЦИ
CASE LOGIC
Женски кожни ташни
Тонери
Home |  Contact | 
Swiss Army ножеви | Ножеви за храна | Victorinox алатки | Sangean радија | Пенкала | Камен за острење | Zippo запалки | Тонери и кертриџи | Електричен алат | Meccano конструкции | Кожна галантерија | Паметни табли | Компјутери | Печатари | Канцелариски мат. | Училишен прибор | Прибор за пишување | Ранци и куфери | Аудио Видео | Бела техника | 
Domnet dooel Skopje e-mail: sales@domnet.com.mk