Sangean WR-7 Zippo запалки Трипод платно 180cm Тонери за печатари Sangean DPR-25+ Радио со Bluetoot Whetstone
4990_ден. 3.640ден. 6.990,_ден од 650,_ден 5.380,_ден 12.990,_ден KING

НАЈПОВОЛНИ
КОЖНИ ПАРИЧНИЦИ
Кожни машки ташни
Интерактивни табли
ДРЖАЧИ ЗА TV 
 

ИСПОРАКА - политика на испорака
Политиката на испорака се однесува на електронските продавници кои работат под Домнет дооел Скопје.Види сите продавници>>.
Начинот на испорака зависи од изборот на корисникот , начин кој се избира во завршниот дел од купувањето.

НАПОМЕНА:Пред или по секоја нарачка информирајте се дали нарачаниот производ е сигурно на лагер. Доколку датумот на последна промена за производот е од постар датум можно е да истиот не е повеќе на лагер или има промена во цената.

Можни опции за испорака се: 
Сами превземате-Подигање на робата од страна на корисникот од наши простории.За оваа намена превземањето
на робата е од продавницата лоцирана на адреса ул.даме Груев бр 1 (до собрание).
Со испорака-Во овој случај ние Ви ја испорачуваме робата во Ваши простории на адреса која е наведена при 
регистрирањето на веб страната.

Лагер листа.Одреден број на артикли се на лагер во продавницата на Домент дооел (ул.Даме Груев бр 1) и 
истите се означени со на лагер во делот рок на испорака.Рокот на испорака,гаранцијата,единствениот код
и цената се придружен дел на секој артикал во продавницата.Доколку артикалот не е на лагер истиот е достапен
во продавницата временски како што е дефиниран подоле Рок на испорака во зависност од терминот
кога е направена нарачката.

Чинење на испораката:
-На територија на Скопје испораката е бесплатна за нарачки со вкупна вредност над 700ден.
-На територија на Скопје за нарачки со вкупна вредност под 700ден. испораката се наплаќа 100денари
без разлика на тежината.
-Вон Скопје чинењето на испораката е минимум 90денари но не повеќе од 700денари без разлика на вредноста на производите и зависи од вкупната тежина на нарачаните артикли.Сите испораки се проследени со истовремено доста вување на фискална сметка,испратница или профактура во зависност од избраниот начин на наплата.
Артиклот е придружен со гарантен лист според условите на страната доколку постои гаранција за истиот.

Рок на испораката зависи од денот на нарачката:
Понеделник -Петок до 15h производите се испорачуваат истиот ден на територија на Скопје или следниот ден за испораки вон Скопје.Сабота и Недела испораката е во Понеделник односно максимум до Вторник за територии вон Скопје.Сите прашања кои ги имате околу испораката и текот на истата можете слободно да ги упатите на нашите контакт информации.

Неуспешна испорака
Во при испораката на наведената адреса нема присутни лица,тогаш корисникот ќе биде информиран со писмена забелешка оставена на лице место и секогаш ќе биде проследена со контактирање од наша страна врз база на контакт податоците наведени при регистрирање на корисникот на веб страната или податоците кои ќе ни ги доставите на друг начин(телефонски или меил адреса). При ова се договараат деталите околу успешно реализирање на испораката.

За испорака се користи сопствен возен парк на Домнет дооел или возило и пресонал на специјализираните фирми за испорака со кои имаме склучено договори, све во зависност од видот на артиклите и од местото за испорака.

Начин на наплата
Наплатата на нарачаните артикли може да биде на неколку начини кои ги бира корисникот при завршниот дел од купувањето на веб страната.Односно во готово,платежна картица или профактура. Види наплата детално>>.Типот на наплата електронски преку веб страната засега не е во функција и истиот наскоро ќе им биде достапен на корисниците.
 
Детални податоци можете да најдете и на следниве линкови поврзани со Нарачки , Наплата , Прашања , Подршка , Квалитет , Гаранција , Рекламација , Враќање , Заштита на лични податоци , Општо.

 
Корпата е празна
 

ПОПУСТ ДО 
65%
НА ШКОЛСКИ
РАНЦИ ОД ЛАГЕР

проверете>Оригинални
Zippo запалки
НАЈДОБРИОТ
РАДИО УРЕД
ТОРБИЦИ
CASE LOGIC
Женски кожни ташни
Тонери
Home |  Contact | 
Swiss Army ножеви | Ножеви за храна | Victorinox алатки | Sangean радија | Пенкала | Камен за острење | Zippo запалки | Тонери и кертриџи | Електричен алат | Meccano конструкции | Кожна галантерија | Паметни табли | Компјутери | Печатари | Канцелариски мат. | Училишен прибор | Прибор за пишување | Ранци и куфери | Аудио Видео | Бела техника | 
Domnet dooel Skopje e-mail: sales@domnet.com.mk